?

- ?
? .


.. . - 19391955 .

176. Lundestad G. The American Non-Policy Towards Eastern Europe, 19431947: Universalism in an Area not of Essential Interest to the United States. Tromsø: Tromsø universitetet, 1975. 465 s.

177. Lundestad G. The Evolution of Norwegian Security Policy: Alliance with the West and Reassurance in the East // Scandinavian Journal of History. 1992. Vol. 17. 3. p. 227256.

178. Lundestad G. The Fall of Great Powers: Peace, Stability and Legitimacy // The Fall of Great Powers: Peace, Stability and Legitimacy / ed. by G. Lundestad. Oslo: Universitetsforlaget, 1994. s. 414.

179. Lundestad G. USA, skandinavisk vorsvarsforbund og Halvard Lange: en revurdering // Internasjonal politikk. 1977. 1. s. 139173.

180. Lundestad G. USA, skandinavisk vorsvarsforbund og Halvard Lange: en revurdering. Slutterplikk // Internasjonal politikk. 1977. 3. s. 561566.

181. Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental ist Approach // Journal of Common Market Studies. 1993. Vol. 31. p. 473524.

182. Nevakivi J. Kekkonen, the Soviet Union and Scandinavia Aspects of Policy in the Years 19481965 // Scandinavian Journal of History. 1997. Vol. 22. 2. s. 6581.

183. Nevakivi J. Sovjetunionen, Finland och nordiskt samarbete, 19451963 // Sovjetunionen och Norden konflikt, kontakt, influenser/ red. av S. Jungar & . Jensen. Helsingfors: SHS, 1997. s. 109163.

184. Nevakivi J. The Appeal that Was never Made: the Allies, Scandinavia and the Finnish Winter War, 19391940. London, 1976. 225 p.

185. Noreen E. The Security Policy Beliefs of the Norwegian and Swedish Foreign Ministers, 19451948 // 50 Years After World War 11. International Politics in the Baltic Sea Region / ed. by H. Runbolm, M. Nurek, M. Burdelski, T. Jonter, E. Noreen. Gdansk, 1997. s. 199206.

186. Noreen E. Brobygge eller blockbildning?: de norska og svenska utrikesledningarnas sakerhetspolitiska forestallningar, 19451948. Stockholm: Carlssons, 1994. 254 s.

187. Nørretranders B. Sovjetunionens Norden-politikk // Internasjonal politikk. 1964. 1. s. 2439.

188. Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv / red. av. Holst J.J. 2 bind. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt. 1967. Bind 1. Analyse. 229 s.

189. Norsk utenrikspolitikks historie / red. av Fure O.-B. & Jensen T.B. 6 bind. Oslo: Universitetsforlaget, 19951997. Bind 3: Mellomkrigstid: 19201940/ red. av Fure O.-B. 1996. 433 s.; Bind 4: Inn i storpolitikken, 19401949 / red. av Sverdrup. 1996. 388 s.; Bind 5: Kald krig og internasjonalisering, 19491965/ red. av Eriksen K.E., Pharo H.Ø. 1996. 505s.

190. Ørvik N. Alternativer for sikkerhet. Oslo: Mortensen, 1970. 264 s.

191. Ørvik N. Departamental Decision-making: a Group Study of Three Ministries. Oslo: Universitetsforlaget, 1972. 161 s.

192. Ørvik N. Kampene i Norge, 1940. Oslo, 1963. 120 s.

193. Ørvik N. Norge i brenncpunktet: fra forhistorien til 9. April 1940. Oslo, 1953. 384 s.

194. Ørvik N. Nøytralitet og nøytralisme. En studie i småstatspolititkk // Internasjonal politikk. 1962. 2. s. 125164.

195. Ørvik N. Sikkerhetspolitikken, 19201939: fra forhistorien til 9. april 1940. 2 bind. Oslo: Tanum, 19601962. Bind. 1. Solidaritet eller nøytralitet? 1960. 422 s.; Bind 2. Vern eller vakt? 1961. 479 s.

196. Ørvik N. The Decline of Neutrality, 19401941. Oslo, 1953. 294 s.

197. Pharo H.Ø. Bridgebuilding and Reconstruction: Norway Faces the Marshall Plan // Scandinavian Journal of History. 1976. Vol. 1. 2. p. 125153.

198. Pharo H.Ø. Det nordatlantiske samarbeid og Norge, 19481949 // Internasjonal politikk. 4. 1976. s. 859898.

199. Pharo H.Ø. Domestic and International Implications of Norwegian Reconstruction // European University Institute Working Papers. 1985. Vol. 81. p. 215244.

200. Pharo H.Ø. Gjenreisning og utenrikspolitikk // Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup / red. av T. Bergh & H.Ø. Pharo. Oslo: Tiden, 1989. s. 4769.

201. Pharo H.Ø. Marshall-planen sett fra amerikansk side. Norge i komparativ perspektiv // Historisk tidsskrift. 1989. 1, s. 186209.

202. Pharo H.Ø. Norge og Marshallplanen. Oslo: DNAK, 1997. 19 s.

203. Pharo H.Ø. Norge og striden om NATOs geografiske virkeområde [ ] // NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år [ISBN 8290161611]. Oslo: DNAK, 1999. http://www.at-lanterhavskomiteen.no/publikasjoner/andre/50aar/8a.htm

204. Pharo H.Ø. Scandinavia // The Origins of the Cold War in Europe. International Perspectives: Part Four: Small States Among Big Powers / Ed. By D. Reynolds. Yale Un-ty Press, 1994, p. 194223.

205. Pharo H.Ø. The Cold War in Norwegian and International Historical Research // Scandinavian Journal of History. 1985. Vol. 10. 3. p. 163189.

206. Pharo H.Ø. The Third Force, Atlanticism and Norwegian Attitudes Towards European Integration // European University Institute Working Papers. 1986. Vol. 255. 36 p.

207. Pharo H.Ø., Jølstad A., Skogrand . Ekspansjon I isolasjon? Studiet av internasjonal og utenrikspolitisk historieb I Norge // Historisk tidsskrift. 1996. Bind. 75. 12. s. 239263.

208. Pochljobkin W.W. The Development of Scandinavian Studies in the USSR (19171965) // Scandinavica. 1966. Vol. 5. l. p. 14.

209. Prebensen C. Norway and NATO. Oslo, 1974, 72 p.

210. Riste O. Frå integritetstraktat til atompolitikk: Det stormaktsgaranterte Norge, 19051983. Oslo: Forsvarsstudier Institutt, 1983. 41 s.

211. Riste O. Free Ports in North Norway: A Contribution to the Study of F.D. Roosevelt's Maritime Policy Towards the USSR // Journal of Contemporary History. 1977. Vol. 5. 4. p. 7795.

<<   [1] ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ...  [62]  >>