?

- ?
? .

:

.


.. . - 19391955 .

139. Eriksen K.E., Bergh T., Pharo H.Ø. Vekst og velstand. Norsk politisk historie, 19451965. Oslo: Universitetsforlaget, 1981 583 S.

140. Eriksen K.E., Pharo H.Ø. De fire sirklene i norsk utenrikspoltikk, 19491961 // Danmark, Norden og NATO 19481962 / red. av C.D. Nielsen, J.P. Noack, N. Pedersen. København, 1991. s. 116145.

141. Eriksen K.E., Pharo H.Ø. Norway and the Early Cold War. Conditional Atlantic Cooperation. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1993. 84 s.

142. Eriksen K.E., Skodvin M. Storbritannia, NATO og et skandinavisk forsvarsforbund. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 1980. 87 s.

143. Eriksen K.E., Tamnes R. Norge og NATO under den kalde krigen [ ] // NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år [ISBN 8290161611]. Oslo: DNAK, 1999. http://www.at-lanterhavskomiteen.no/publikasjoner/andre/50aar/la.litm

144. Fagertun F. The Study of 20 century Russian-Norwegian elations: some modern views and perpectives // : XXI . . / . .. . , 1999. . 176181.

145. Fagertun F. Threat and Treat Scenarios in the North During the Cold War // Acta Borealia. 2003. Vol. 20. 1. p. 7590.

146. Fagertun F. U2 Flights in the North: Western Strategy, Intelligence Requirements and Political Risks // Acta Borealia. 19941995. Vol. 12. p. 8392.

147. Førland .. Far Out: International History in Norway // Scandinavian Journal of History. 1995. Vol. 20. 3. p. 167183.

148. Frydenlund . Norsk utenrikspolitikk i etterkrigstidens internasjonale samarbeid. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt, 1966. 147 s.

149. Frykt og forventning. Russland og Norge i det 20 århundre/ red. av J.P. Nielsen og V.l. Goldin. Arkhangelsk: Pomoruniversitets forlag, 1996. 348 s.

150. Halvorsen T. NKP I krise: om oppgjøret med det annet sentrum 194950. Oslo: Gyldendal, 1981. 279 s.

151. Hetland T. Då Moskva sa nei til Norden. Sovjet syn på Norden og NATO, 19481952. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1984. 57 s.

152. Hetland T. Sovjetunionen og norsk tryggingspolitikk 19481959. Bergen: Forfatteren, 1983. 263 s.

153. Hetland T. The Soviet View of the Nordic Countries and NATO, 19481952 // Scandinavian Journal of History. 1986. Vol. 11. 2. p. 149181.

154. Hetland T. Atomrasling og avspenning. Soviet og norsk tryggingspolitikk, 19531955. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1985. 44 s.

155. Holst J.J. Five Roads to Nordic Security. Oslo: Universitetsforlaget, 1973. 240 s.

156. Holst J.J. Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv // Internasjonal politikk. 1967. 12. s. 463490.

157. Holst J.J. The Security Pattern in Northern Europe: A Norwegian View. Oslo: Norsk utenrikspolitikk institutt, 1986. 18 s.

158. Holtsmark S.G. A Soviet Grab for the Hihg North? USSR, Svalbard and Northern Norway, 19201953. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1993. 164 s.

159. Holtsmark S.G. Between Russophobia and Bridgebuilding: The Norwegian Government and the Soviet Union, 19401945. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1988. 78 s.

160. Holtsmark S.G. Enemy Springboard or Benevolent Buffer? Soviet Attitudes to Nordic Cooperation. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1992. 92 s.

161. Holtsmark S.G. Fra periferi til krigsteater: nordområdene i sovjetisk militær tenkning i mellomkrigstiden. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2003. 87 s.

162. Holtsmark S.G. Great Powers Guarantees or Small State Cooperation?: Atlanticism and foreign policy, 19401945. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1996. 21 s.

163. Holtsmark S.G. Hoyt spill: Svalbard-spørsmålet 194447. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2004. 174 s.

164. Holtsmark S.G. Norge i sovetisk utenrikspolitikk siden den annen verdenskrig. Bilateralisering og fellestyre // Sovjetunionen och Norden konflikt, kontakt, influenser/ red. av Jungar S. & Jensen B. Helsingfors: SHS, 1997. s. 95108.

165. Holtsmark S.G. Norge og Sovjetunionen bilaterisering of fellestyre [ ] // NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år [ISBN 8290161611]. Oslo: DNAK, 1999. http://www.at-lanterhavskomiteen.no/publikasjoner/andre/50aar/2a.htm

166. Holtsmark S.G. Atlantic Orientation or Regional Groupings. Elements of Norwegian Foreign Policy Discussions during the Second World War // Scandinavian Journal of History. 1989. Vol. 14. p. 121135.

167. Jølstad A., Pharo H.Ø., Skogrand K. Expansion i isolasjon? Studiet av internasjonal og utenrikspolitisk historie I Norge // Historisk tidsskrift. 1996. B. 75. 1/2. s. 238263.

168. Kan A. Norwegian Sovietology 19221992 // Scandinavian Journal of History. 1993. Vol. 18. 3. p. 199216.

169. Korobochkin M. Soviet Policy Toward Finland and Norway, 19471949 // Scandinavian Journal of History. 1995. Vol.20. 3. p. 185207.

170. Kristiansen T. En nordisk illusjon? Norge og militaert samarbeid i Nord, 19181940. Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 1991. 111 s.

171. Kristiansen T. Mentaliteter, ideologi og funksjoner i norsk militaervesen til 1940. Oslo: Europa-programmet, 1993. 18 s.

172. Ludlow P. Britain and Northern Europe, 19401945 // Scandinavian Journal of History. 1979. 4. s. 123162.

173. Lundestad G. America, Scandinavia and the Cold War, 19451949. Oslo: Universitetsforlaget, 1980. s. 434.

174. Lundestad G. Nasjonalisme og internasjonalisme i norsk utenrikspolitikk: Et fagligprovoserende essay // Internasjonal politikk. 1985. Temaheftene 1. 36 s.

175. Lundestad G. The American Empire and other studies of US foreign policy in a comparative perspective. Oxford: Unty Press, 1990. s. 214.

<<   [1] ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ...  [62]  >>