Вам нравится Норвегия?

Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.


Stadig flere russere til Norge

Det flytter stadig flere russere til Norge, tett etterfulgt av polakker og thailendere. Bare i det tredje kvartalet av dette året er det registrert at det har kommet 610 russiske statsborgere, 480 fra Polen og 340 fra Thailand, heter det av tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økende folketall
Hittil i år har folketallet økt med 22 000 her i landet.Tilsvarende tall for de tre første kvartalene i fjor var 21 000. Det er i hovedsak fødselsoverskuddet i år som utgjør forskjellen sammenlignet med 2003, og så langt er det født 682 flere barn enn på samme tidspunkt i fjor. Størst fødselsoverskudd i tredje kvartal hadde Oslo og Rogaland, mens Hedmark og Oppland hadde underskudd på fødsler.

Russere på utvisningtoppen

Det går mot rekord i antall utvisninger fra Norge. På utvisningstoppen ligger russere, mens personer fra Somalia kommer på andreplass. Så langt i år har 1021 personer blitt utvist fra Norge, 389 av dem etter brudd på straffeloven.

90 russere utvist

De resterende 632 har blitt utvist etter brudd på utlendingsloven, opplyser Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

På utvisningstoppen ligger russere, med 90 utvisninger, mens Somalia er å andreplass med 84 utviste personer. Ukraina (50), Chile (44) og Tyrkia (38) kommer på de neste plassene.

Ligger an til rekord

- Med tre måneder igjen av året ligger man an til rekordhøyt antall utvisninger. I hele 2003 ble 1141 personer utvist fra Norge for brudd på enten utlendings- eller straffeloven. Til sammenligning ble bare 188 mennesker utvist for brudd på enten utlendings- eller straffeloven i 1991, heter det i en pressemelding fra departementet.

Jobbet systematisk

KRD opplyser at en av hovedårsakene til økningen i utvisningene etter brudd på utlendingsloven, er at man i større grad fokuserer på identitet, både i asyl- og oppholdssaker.

- Det å gi uriktige opplysninger om identitet er et brudd på utlendingsloven og kan føre til at vedtak fattes på feil faktisk grunnlag. Uriktige opplysninger som gis til utlendingsmyndighetene er et klart utvisningsgrunnlag, og vi har i den senere tid jobbet systematisk med å kartlegge denne type forhold. Resultatene av dette har blitt synlig i statistikken, seier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet.

- Så langt er 1999 året flest personer har blitt utvist fra Norge. 604 personer ble utvist fra Norge etter brudd på straffeloven i 1999, mens 566 ble utvist av samme årsak i hele fjor. Så langt i år har 389 blitt utvist etter brudd på straffeloven.

I september ble 54 personer utvist etter brudd på straffeloven, mens 136 personer ble utvist etter brudd på Utlendingsloven. Så langt i år har 90 russere blitt utvist fra Norge. Etter Russland følger Somalia med 84 utviste personer så langt i år, Ukraina med 50, Chile med 44 og Tyrkia med 38 utviste personer, opplyser departementet.

- Noe av økningen henger trolig sammen med nye registreringsrutiner og bedre samarbeidsrutiner mellom politiet og UDI, sier Sjøholt i pressemeldingen fra KRD.

Источник: Nettavisen

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article304318.ece

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article303945.ece